Water geven

Aan de start van het groeiseizoen hebben bomen niet alleen goede grond nodig om hun voeding eruit te halen, maar ook voldoende vocht. Vooral bij nieuwe aanplant is het de eerste twee groeiseizoenen van essentieel belang dat de bomen voldoende water krijgen.

In tijden van veel droogte en warm weer worden door ons tractoren met waterwagens ingezet om de bomen extra te bewateren. Deze zijn voorzien van de juiste signalisatie, welke de verkeersveiligheid waarborgen.

Afhankelijk van de weersomstandigheden worden bomen wekelijk of zelfs twee maal per week water gegeven.