blad zuigen

In het najaar ondervinden veel mensen hinder van vallend blad. Om de overlast en onveiligheid zoveel mogelijk te beperken, wordt er door ons bedrijf ondersteuning geboden in het verwijderen van bladeren op hoofdwegen, fietspaden en gazons in de wijken.

Voor het zuigen van bladeren van verhardingen en gazons, wordt de Trilo bladzuigwagen ingezet. Door de 11m3 inhoud van deze wagen, zijn wij in staat om snel en flexibel, een grote hoeveelheid blad te verwijderen.

Voor het verwijderen van nat en aangekoekt blad, hebben wij de beschikking over een veeg-zuig wagen. Deze machine is uiterst praktisch inzetbaar voor het blad-vrij maken van verhardingen en goten.

Op veel plekken worden in het najaar bladkorven geplaatst. Ons bedrijf biedt ondersteuning in het leegmaken van deze korven, middels de inzet van onze 4x4 vrachtauto met laadkraan.