FLORA EN FAUNA

Vogels en zoogdieren die zich op of rond het te maaien terrein bevinden kunnen door de maaiwerkzaamheden worden gestoord. Hierbij valt te denken aan het vernietigen van nesten van vogels of het doden van vogels of andere fauna (amfibieƫn, zoogdieren, grote insecten). Ook kan door maaiwerkzaamheden de bloei en zaadzetting van plantensoorten worden belemmerd.

Om verstoring van flora en fauna te voorkomen worden door de machinsten aangetroffen nesten duidelijk gemarkeerd en alle bevindingen (inclusief genomen maateregelen) worden in de registratiemodule gemeld.
.