Waterschap Aa en Maas

In opdracht van waterschap Aa en Maas starten wij 1 juni 2019 met de het onderhoud van de watergangen in rayon Uden-Meierijstad en district Boven Aa. De werkzaamheden duren tot en met 15 juli 2019. Het betreft het maaien van watergangen, taluds en werkpaden.

Op deze website vindt u informatie over de werkzaamheden, de planning, de omgang met flora en fauna en hoe u ons kunt bereiken voor vragen of schademeldingen.

Uitvoering van de werkzaamheden

De watergangen, taluds en werkpaden in rayon Uden-Meierijstad en district Boven Aa worden jaarlijks gemaaid. Dit om te voorkomen dat sloten en beken dichtgroeien.

Bij het maaien van watergangen komt er maaisel uit de sloot vrij. De Waterwet bepaalt dat het vrijkomende maaisel wordt ontvangen door eigenaren of gebruikers van percelen grenzend aan de watergang. Bij het maaiwerk in even jaren ontvangen eigenaren en gebruikers van percelen rechts van de watergang het maaisel en in oneven jaren wordt het maaisel op percelen links van de watergang ontvangen (stroomafwaarts gezien). Wij rijden voor de maaiwerkzaamheden zowel aan de linker als aan de rechterkant van de watergang, afhankelijk van gewassen, de ondergrond en de bereikbaarheid.

De werkzaamheden worden uitgevoegd door Tijssen VOF en Pennings Groenvoorzieningen BV.